Wie we zijn

Katalysator in verandering

We’ve cleaned up the air, but polluted the soul.

We write more, but learn less.

We plan more, but accomplish less.

We’ve learned to rush, but not to wait.

We write more, but learn less.

We plan more, but accomplish less.

Wat we doen

‘We helpen organisaties met het ontwerpen en implementeren van transformatieve programma’s die leiders en medewerkers empoweren…

…door oude patronen te doorbreken, vertrouwen te krijgen in het nu, en commitment te realiseren naar de toekomst’

impact fast change

Drastisch veranderende wereld

We leven in een wereld waarin continue verandering de enige constante is. Ontwikkelingen volgen zich snel op, en de samenhang daartussen is onduidelijk. Dit dwingt ons de onzekerheid te omarmen, en op een andere manier te werken. Het is van levensbelang veerkrachtig te zijn, snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en netwerkgericht te werken.

lit light bulb among unlit ones on wood

Volhardende strategische helderheid

Iedereen heeft in meer of mindere mate behoefte aan structuur. En tegelijkertijd moet er voldoende ‘open space’ zijn waarin teams en mensen kunnen experimenteren. Dat vraagt een transformatieve shift in denken en doen. Medewerkers helderheid geven over de richting en bevorderen dat mensen vanuit hun ambitie en met hun talenten de maximaal mogelijke bijdrage gaan leveren.

Closeup of businessman and woman with jigsaw puzzle pieces in office

Naadloze integratie met cultuur

Strategische executie moet naadloos worden geïntegreeerd met een verandering van de cultuur. Zonder een verandering van houding en gedrag levert de harde kant van de verandering simpelweg onvoldoende ROI. Dit vraagt voorbeeld gedrag, ambassadeurschap met ieder zijn eigen authentieke signatuur. Zelf volledig instappen en samen zorgen dat meer smaakmakers en medewerkers instappen.

Mark Reijnders

Consultant & coach
Doorzetter - gaan voor het maximale 100%
Activator - aanzetten tot actie 100%
Vernieuwer - het kan altijd anders 90%
Verbinder - zaken samenbrengen 95%

Ik help organisaties met het voeren van de constructieve dialoog over hun toekomst en het maken van de bijbehorende fundamentele keuzes. Mijn drijfveer is het steeds weer opnieuw verbinden van individuele intenties met de ambitie van de organisatie en mensen volledig te laten instappen op de gewenste verandering.

Daarnaast coach ik mensen in hun persoonlijke ontwikkeling naar een volgend leiderschapsniveau en coach ik teams met specifieke uitdagingen en/of conflicten.

Mijn klanten geven mij vaak terug dat ik met mijn rust in staat ben een open en vertrouwde atmosfeer te realiseren en met speelsheid mensen een spiegel kan voorhouden ten aanzien van hun eigen functioneren.

Ons werk

Wat we doen

Onze diensten

In essentie

Continu mensen bewust in laten stappen

Contouren ontwerpen van de transformatie door te doen en te werken met vertrouwen

We helpen organisaties met het ontwerpen van de contouren van de benodigde transformatie. Allemaal met het doel helderheid te geven en onzekerheid te reduceren; en zo de eerste mensen bewust te laten instappen. Vaak genoeg komen we tegen dat organisaties de noodzaak wel zien, alleen met elkaar onvoldoende komen tot executie. Oude patronen zijn hardnekkig, er is gebrek aan vertrouwen en/of er bestaat onvoldoende overeenstemming over aanpak en resultaten.

Ons aandeel in deze fase is het zijn van een objectieve spiegel; en het zo realiseren van overeenstemming en commitment. We prototypen de transformatie op kleinere schaal; en beproeven samen met de organisatie welke interventies en tools het beste aansluiten. Met de belangrijkste graadmeter: krijg je hier zodanig energie van dat je instapt?

Transformatie met naadloze integratie van strategie executie en cultuurverandering

Onzekerheid over de toekomst maakt een transformationele aanpak noodzakelijk. Deze onzekerheid noodzaakt organisaties om meer te experimenteren, te leren en flexibel om te gaan met nieuwe ontwikkelingen. Onze transformatieve programma’s zijn erop gericht de executiekracht blijvend te innoveren. En zo organisaties in staat te stellen de status quo van de markt te challengen. Een zekerheid is tegelijkertijd dat de toekomstige situatie zo radicaal anders is dat om succesvol te zijn ook mensen en cultuur moeten veranderen.

Dit doen we door te interveniëren op houding en gedrag. Altijd positief confronterend en mensen en teams helpen bewust in te stappen op de verandering samen met wat dit van hun vraagt. Voor een succesvolle transformatie is het essentieel de innerlijke shift in overtuigingen en cultuur naadloos te integreren met de harde kant van de strategische executie.

Mensen helpen met het bevorderen van hun eigen signatuur

Kenmerkend van deze tijd is dat executives en managers moeten opereren in een context van groeiende onwetendheid en onvoorspelbaarheid – resulterend in toenemende stress en emoties. Dit is steeds een terugkerend thema in de programma’s die we begeleiden. Vaak ervaren mensen de behoefte om individueel dieper in te gaan op persoonlijke vraagstukken en zo versnelling aan te brengen in de ontwikkeling van hun eigen signatuur. Hoe kan ik effectiever zijn? Wat is mijn rode knop en wat ga ik dan doen? Wat zijn mijn talenten en hoe kan ik die beter inzetten?

We begeleiden mensen met dergelijke vraagstukken individueel, wandelend in de natuur op de Veluwe. Veelal bestaat de begeleiding uit vijf tot zes coachgesprekken. Dit geeft de tijd te reflecteren op persoonlijke vraagstukken en nieuwe patronen te ontwikkelen en te integreren. Voor de periode tussen de gesprekken zijn er persoonlijke opdrachten zodat nieuwe inzichten direct een praktische vorm aannemen.

Onze naam

Afgeleid van Enzym

Een enzym representeert het beste onze manier van werken. Een enzym is een eiwit, dat als katalysator fungeert bij een chemische reactie. Het enzym maakt de reactie mogelijk of versnelt de reactie, zonder daarbij zelf te worden verbruikt of van samenstelling te veranderen.

A3_KleurBeeld 3
KleurBeeld 2

Veranderingen mogelijk maken

Een enzym representeert precies hoe we een bijdrage leveren bij veranderingen. Werken met dialoog en inspiratie. Richting bepalen en ruimte realiseren. Weloverwogen keuzes maken aangaande de volgende stappen. We zijn vaak voor de langere termijn betrokken bij veranderingen en leveren tussendoor impulsen in de persoonlijke dynamiek en teamdynamiek.

Balans in ‘business intent’ en ‘personal intent’

Veranderen is mensenwerk en mensen veranderen door expliciet aandacht te geven aan gedrag. In de veranderingsprocessen die we begeleiden geven we evenwichtig aandacht aan de harde en de zachte kant. We realiseren continu veilige omgevingen waarin mensen met elkaar de spannende dialoog aangaan en zich uitspreken over zekerheden en onzekerheden en hoe de toekomst er uitziet. De dialoog vertalen we door naar concrete resultaten en handvaten.

meest recente blogs

De positieve purpose verandermachine

De positieve purpose verandermachine

Het lijkt wel de titel van een spannend kinderboek. Verandering is ook spannend voor veel organisaties, teams en individuen. Een spannende dynamiek van richting geven, bewegen, ik en wij en vaak ook wij versus zij. Essentieel voor het succes en eventueel zelfs het voortbestaan van organisaties. In toenemende mate zie ik de positieve beweging dat…

Exponentiële groei: vraagt vertrouwen en commitment

Exponentiële groei: vraagt vertrouwen en commitment

The more things change, the more things stay the same Wat gaan de ontwikkelingen toch hard in onze maatschappij en wat blijft er tegelijkertijd in de basis ook veel hetzelfde. Dat werd mij afgelopen week weer eens duidelijk, door een mix van wat ik tegenkwam op de Dutch Design Week en een dag met de…

Tom poes verzin een list

Tom poes verzin een list

Continue worden we geconfronteerd met problemen die moet worden opgelost. Soms is het probleem niet goed te duiden, ligt een oplossing wel voor de hand maar voelt dat toch niet goed. Problemen kennen zo hun individuele magie. En dan zijn er nog allerlei redenen waardoor een oplossing eigenlijk niet op zich kan laten wachten. Problemen…

Voor meer blogs

Blog archief
Inspirerende plek