Wie we zijn

Katalysator in verandering

We’ve cleaned up the air, but polluted the soul.

We write more, but learn less.

We plan more, but accomplish less.

We’ve learned to rush, but not to wait.

We write more, but learn less.

We plan more, but accomplish less.

Onze missie

Wij realiseren omgevingen waarin mensen verbindingen maken en een betere toekomst co-creëren.

blazen

Veranderende wereld

Onze omgeving is continu in verandering. Mensen hebben een natuurlijke weerstand tegen verandering. Leiders hebben de opgave mensen het nieuwe te helpen omarmen.

tree trunk in a sandy  desert landscape

Betekenisvol zijn

Het huidige tijdperk gaat over betekenisvol zijn. Als mens en als organisatie. Succesvolle organisaties hebben een betekenisvolle visie die mensen verbindt en mensen raakt.

Sunset over Stroese Zand Drift Sand Nature Reserve

Verbindingen maken

Mensen maken veranderingen mogelijk door verbindingen aan te gaan. Verbinding over de as van de inhoud, en door onszelf in te brengen. Wat wil ik in deze verandering, en hoe maak ik er zelf onderdeel van uit.

Mark Reijnders

Eigenaar & consultant
Doorzetter - gaan voor het maximale 100%
Activator - aanzetten tot actie 100%
Vernieuwer - het kan altijd anders 90%
Verbinder - zaken samenbrengen 95%

Ik ben een katalysator en heb een sterk oog voor het geheel en gevoel voor het doorgronden van onderlinge verhoudingen. Ik focus mij op de reeds aanwezige positieve ingrediënten. En breng versnelling door positieve ingrediënten te versterken en daar nieuwe ingrediënten aan toe te voegen. Mensen helpen de essentie van complexe situaties te benoemen, structuur aan te brengen en een verandering te versterken door vertrouwen toe te voegen. Dat is wat mij drijft.

Ons werk

Wat we doen

Onze diensten

Pad

Verbinding met jezelf

Verandering gaat over gedrag en daardoor over mensen zelf. We helpen mensen te reflecteren op hun eigen gedrag en gewaar te worden van hun onderliggende patronen. Patronen die bestaan uit overwegingen, overtuigingen, gevoelens en verlangens. Hierdoor helpen we ze om patronen te doorbreken en zo effectiever te zijn in hun dagelijkse leven.

Verbinding binnen teams

Teamleden vinden elkaar sneller over de zekerheden van inhoud en taak. De onzekerheden van ieders houding en gedrag wordt veelal vermeden. Dit wreekt zich op het moment dat de verandering spannend wordt. Naast ambitie en structuur besteden we daarom veel aandacht aan het realiseren van een veilige omgeving waarin constructief de dialoog wordt gevoerd en Ego’s niet de boventoon gaan voeren.

Verbinding met de organisatie

Wat is het (verander)verhaal dat je hebt naar de organisatie? Is het oprecht, verbindend en maakt het energie los. Het verhaal is misschien wel het meest belangrijke onderdeel van de start van een verandering. Het verhaal maakt dat mensen zich verbinden en zichzelf gaan geven. Wij dagen leiders, teams en organisaties uit om hun unieke verhaal te vertellen en zo een grotere beweging op gang te brengen. Klopt het? Raakt het? En Verbindt het?

Onze naam

Afgeleid van Enzym

Een enzym representeert het beste onze manier van werken. Een enzym is een eiwit, dat als katalysator fungeert bij een chemische reactie. Het enzym maakt de reactie mogelijk of versnelt de reactie, zonder daarbij zelf te worden verbruikt of van samenstelling te veranderen.

A3_KleurBeeld 3
KleurBeeld 2

Veranderingen mogelijk maken

Een enzym representeert precies hoe we een bijdrage leveren bij veranderingen. Werken met dialoog en inspiratie. Richting bepalen en ruimte realiseren. Weloverwogen keuzes maken aangaande de volgende stappen. We zijn vaak voor de langere termijn betrokken bij veranderingen en leveren tussendoor impulsen in de persoonlijke dynamiek en teamdynamiek.

De mens als uitgangspunt

Het mooie is dat een Enzym een maximale werking heeft bij een temperatuur van 37 graden Celcius. Veranderen is mensenwerk en mensen veranderen door expliciet aandacht te geven aan gedrag. In de veranderingsprocessen die we begeleiden geven we veel aandacht aan de menskant. Uitdaging is om steeds concreet te worden. Dat doen we door veilige omgevingen te realiseren waarin mensen met elkaar de dialoog aangaan en zich uitspreken over wat zij willen en hoe de toekomst er uitziet. De dialoog resulteert daardoor in iets wat je concreet kunt vastpakken en mee aan de gang gaat.

meest recente blogs

Blog

Tom poes verzin een list

Tom poes verzin een list

Continue worden we geconfronteerd met problemen die moet worden opgelost. Soms is het probleem niet goed te duiden, ligt een oplossing wel voor de hand maar voelt dat toch niet goed. Problemen kennen zo hun individuele magie. En dan zijn er nog allerlei redenen waardoor een oplossing eigenlijk niet op zich kan laten wachten. Problemen…

All aboard! – bewust instappen

All aboard! – bewust instappen

‘Hoe zorg je dat mensen bewust instappen op een verandering?’ Dat is best complex! Het is niet een kwestie van hard op je fluit blazen. Mensen stappen dan misschien wel in maar de kans is groot dat ze op het volgende station al snel uitstappen. Mensen laat je instappen door hun te laten reflecteren op de…

De wijze lessen bij Airbus

De wijze lessen bij Airbus

Afgelopen week mocht ik in Toulouse bij Airbus op bezoek. Het was als onderdeel van een drie daagse workshop met een nieuw team. Het team kreeg een rondleiding langs het vlaggenschip van Airbus, de A380, en ging daarna in gesprek met de HR directeur van Airbus. Doel was om te leren van een triple A…

Voor meer blogs

Blog archief
Inspirerende plek